7 kwietnia spotkanie modlitewne diakonii

7 kwietnia spotkanie modlitewne diakonii

Tym razem na OSOWEJ GÓRZE u św. Maksymiliana (ul. Kolibrowa 5) 7 kwietnia o g. 19.00.

Zapraszamy!
Staneccy razem z ks. Kalocińskim 🙂

admin